Endring fra 01.01.2017 – skatteetaten overtar ansvaret for avgiftsinnkreving.

Les mer i linken under.

http://www.toll.no/no/bedrift/mva-ved-innforsel-overtas-av-skatteetaten-fra-2017/

Ved spørsmål ta kontakt med oss!

shutterstock_288074660