Flyfrakt

flyfrakt/airsped

Airsped har spesialisert seg på flyfrakt.

Vi gjør alt fra å sende en liten pakke til å chartre et fly til våre kunder. Vi finner alltid en løsning ved hjelp av vårt nasjonale og internasjonale nettverk av leverandører.

Vi har kunnskap og erfaring med spesialforsendelser som:

 • Flyfrakt av skipsdeler
 • Flyfrakt av medisinsk utstyr
 • Flyfrakt av kjøl – og frysevarer
 • Logistikk av ferskvarer/fisk
 • Flyfrakt med farlig gods
 • Kurer ekspress
 • ATA Carnet
 • Multimodal frakt ( sjø/fly)
 • Handcarrier
 • Charter
 • Kurer ekspress
 • Dagsbestemt flyfrakt
 • Tørris
 • Remburs ( bankforsendelser)
 • «Outsize» cargo

Gjennom vårt globale agentnettverk kan vi arrangere innhentinger fra alle verdens hjørner. Vi kan tilby samlaster som et økonomisk flyprodukt og direktesendinger hvor tid er mer kritisk. Alt avhengig av kundens ønsker og behov. Vi bistår gjerne kunden, og hjelper til med å sammenligne kostnader og ansvarsforpliktelse, slik at kunden velger den beste løsningen. Det er viktig å ha i bakhodet at det rimeligste produktet ofte tilfører ekstra kostnader eller dårligere leveringsdyktighet. Airsped tilbyr kunden langsiktige løsninger som er basert på kvalitet i alle transportledd, slik at kunden får varene både til riktig pris og tid.


Viktig informasjon vedrørende pakking av gods som skal sendes ut med flyfrakt:

Gods som sendes ut med flyfrakt blir nøye kontrollert før det sendes. Kunder som er godkjent av Luftfartstilsynet der godset ikke blir screenet kan likevel bli stoppet ved for eksempel mangelfull emballering eller ved mistanke om at ukjente aktører har hatt tilgang til godset.

Viktige hensyn å ta:

 • Gods må emballeres med tett ytteremballasje. Det skal ikke være mulig å tilføre godset uønskede gjenstander uten å bryte forsegling, rive eller stikke hull i plast el.
 • Godset må være tett i bunnen, Ved bruk av EUR-pall må f eks en hel papp eller treplate legges under godset.
 • Store kolli som må screenes med ETD (Explosive Trace Detection/Sniff) bør leveres med plomberte inspeksjonshull. Inspeksjonshullene kan plomberes (klebes/stiftes over) med avsenderes unike print, påskrift el. slik at de kan åpnes og lukkes raskt og effektivt.
 • For avsendere som ikke er godkjent av Luftfartstilsynet vil alt gods bli screenet med enten X-ray, ETD, visuell sjekk eller fysisk sjekk.
 • Blir gods stoppet i kontroll på grunn av manglende emballering eller at kontroll ikke kan gjennomføres må kolli enten åpnes eller lage inspeksjonshull for avsenders kostnad.