Incoterms 2010

Incoterms  (International Commercial Terms) er en betegnelse på standardiserte regler i kjøps- og salgsavtaler mellom nasjonale og internasjonale transportører. Incoterms definerer hvem av partene som må bære kostnadene ved uhell som følge av at både kjøper og selger velger å ta høy risiko.

Multimodale Leveringsbetingelser:

EXW Ex Works –  Ex Works betyr at selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.

FCA Free Carrier – betyr selgeren overleverer varene, klarert for eksport, i første transportørs (navngitt av kjøperen) varetekt på angitt sted. Denne klausulen kan benyttes for alle typer transport.

CPT Carriage paid to – Tilsvarende CFR, men tilpasset andre transportmåter enn sjø. Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men risikoen for varene går over på kjøper i det øyeblikk varene leveres over til første transportør.

CIP Carriage and Insurance – Tilsvarende CIF, men tilpasset andre transportmåter enn sjø. Selgeren betaler for frakt og forsikring. Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette. Risikoen overgår nemlig til kjøper ved samme tid som for CPT.

DAT Delivered at terminal- Selgeren leverer varene, etter lossing fra det aktuelle transportmiddel, gjøres tilgjengelig for kjøper på en navngitt terminal i en navngitt havn eller på et navngitt bestemmelsessted. «Terminal» kan bety steder som kaier, lager, containeroppstillingsplass eller lasteterminal for vei-, jernbane- eller flytransport. Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til, og lossing på navngitt bestemmelsessted.

DAP Delivered at place – Betyr at selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og klare for lossing fra det aktuelle transportmiddel på det navngitte bestemmelsesstedet. Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

DDP Delivered duty paid – Betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport).

 

Leveringsbetingelser for sjøfrakt:

FAS Free alongside ship – selgeren må overlevere varene, klarert for eksport, ved siden av skipet i navngitt havn. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter dette tidspunkt.

FOB Free on Board – Dette er den klassiske maritime handelsregel. Selgeren må laste varene ombord på det skipet som er angitt av kjøperen. Ansvaret for varene overføres til kjøper i det øyeblikk varene er ombord i skipet, dvs. krysser rellingen på båten. Selgeren må eksportklarere varene. Regelen benyttes ved både sjø og veitransport.

CFR Cost and freight – selgeren må bære alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn og losset. Risikoen blir imidlertid overført kjøperen i det øyeblikk varene lastes ombord i skipet.

CIF Cost, Insurance and freight – i utgangspunktet lik CFR, bortsett fra at selgeren også bærer ansvaret for å forsikre varene for kjøperen. Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette, idet kjøperen overtar risikoen ved innlasting i skipet.

 

Se Incoterms i sin helhet her:

Incoterms_2010


Vi opplever at i en hektisk hverdag kan valget av leveringsbetingelser bli tatt uten å ha nok informasjon om hva man ender opp med av fraktkostnader. Frakt som kan virke fornuftig og billig inkluderer ikke nødvendigvis alle fraktkostnadene dine, men kan påføre lokale kostnader fra en annen aktør enten ved opprinnelsessted eller ankomststed. Vi bistår gjerne kunden, og hjelper til med å sammenligne kostnader og ansvarsforpliktelse, slik at kunden velger den beste løsningen. Det er viktig å ha i bakhodet at det rimeligste produktet ofte tilfører ekstra kostnader eller dårligere leveringsdyktighet. Airsped tilbyr kunden langsiktige løsninger som er basert på kvalitet i alle transportledd, slik at kunden får varene både til riktig pris og tid.

Her er noen punkter det kan være nyttig å merke seg ved valg av leveringsbetingelse for import sendinger:

Hvorfor velge FOB eller EXW ved importsendinger?

  • Bedre kontroll på sendingene
  • Bedre kontroll på pris
  • Mer prisgunstige betingelser for dere som kjøpere
  • Dere har kun oss å forholde dere til
  • Tilgang til flere avganger
  • Flere muligheter gjennom vårt agentnettverk
  • Ingen fordyrende mellomledd