NSAB 2015

NSAB (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser) regulerer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver. Avtalen omfatter blant annet ansvarsforholdet til speditøren og deres erstatningsansvar ved for eksempel skade eller forsinkelse.

Last ned generelle vilkår her:

NSAB 2015