Incoterms 2010

Incoterms 2020

Incoterms (International Commercial Terms) er en betegnelse på standardiserte regler i kjøps- og salgsavtaler mellom nasjonale og internasjonale transportører. Incoterms definerer hvem av partene som må bære kostnadene ved uhell som følge av at både kjøper og selger velger å ta høy risiko.

Se Incoterms i sin helhet her.

Nye leveringsbetingelser:


FCA - Free Carrier – gir nå muligheten til å legge til «on-board notation» på B/L
‘en/ Bill of Loading før varene lastes på skipet.

CIP – krever et minimum av forsikring - Institute Cargo Clause A

CIF - krever et minimum av forsikring - Institute Cargo Clause A

FCA, DAP, DPU, DDP – tar hensyn til at gods kan bli transportert uten at en tredjepart blir involvert.

DAT har blitt endret til DPU – delivered at Place Unloaded, for å klargjøre at destinasjonssted kan være hvilket som helst sted, og ikke kun en «terminal»

Incoterm 2020 skifter helt tydelig ansvar om sikkerhetskrav og tilleggskostnad- er over til kjøper.

Multimodale Leveringsbetingelser:

EXW Ex Works - Ex Works betyr at selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.

FCA Free Carrier - betyr selgeren overleverer varene, klarert for eksport, i første transportørs (navngitt av kjøperen) varetekt på angitt sted. Denne klausulen kan benyttes for alle typer transport.

CPT Carriage paid to - Tilsvarende CFR, men tilpasset andre transportmåter enn sjø. Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men risikoen for varene går over på kjøper i det øyeblikk varene leveres over til første transportør.

CIP Carriage and Insurance - Tilsvarende CIF, men tilpasset andre transport- måter enn sjø. Selgeren betaler for frakt og forsikring. Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette. Risikoen overgår nemlig til kjøper ved samme tid som for CPT.

DPU Delivered at Place Unloaded - Selgeren leverer varene, etter lossing fra
det aktuelle transportmiddel, gjøres tilgjengelig for kjøper på en navngitt
terminal i en navngitt havn eller på et navngitt bestemmelsessted. Dette kan
bety steder som kaier, lager, containeroppstillingsplass eller lasteterminal for
vei-, jernbane- eller flytransport. Selger bærer all risiko forbundet med transport
fram til, og lossing på navngitt bestemmelsessted.

DAP Delivered at place - Betyr at selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og klare for lossing fra det aktuelle transportmiddel på det navngitte bestemmelsesstedet. Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

DDP Delivered duty paid - Betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport).

Leveringsbetingelser for sjøfrakt:

FAS Free alongside ship - selgeren må overlevere varene, klarert for eksport, ved siden av skipet i navngitt havn. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter dette tidspunkt.

FOB Free on Board - Dette er den klassiske maritime handelsregel. Selgeren må laste varene ombord på det skipet som er angitt av kjøperen. Ansvaret for varene overføres til kjøper i det øyeblikk varene er ombord i skipet, dvs. krysser rellingen på båten. Selgeren må eksportklarere varene. Regelen benyttes ved både sjø og veitransport

CFR Cost and freight - selgeren må bære alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn og losset. Risikoen blir imidlertid overført kjøperen i det øyeblikk varene lastes ombord i skipet.

CIF Cost, Insurance and freight - i utgangspunktet lik CFR, bortsett fra at selgeren også bærer ansvaret for å forsikre varene for kjøperen. Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette, idet kjøperen overtar risikoen ved innlasting i skipet.


Se Incoterms i sin helhet her

Kontakt oss i dag for din neste frakt

Kontakt oss

Kontakt oss for spørsmål

Navn
E-post *
Tlf
Melding
Send

Airsped AS

Tlf 63 94 74 00
Vakttelefon 24/7: 97 11 09 89
Besøksadresse: Valhallavegen 6, 2060 Gardermoen
Postadresse: Postboks 324, 2051 Jessheim
Org.nr. 833 208 632

All rights reserved © 2018 - Personvern

Miljøfyrtårn