Miljø og kvalitet

Miljø og kvalitet

Airsped jobber målrettet for å være en miljøvennlig og grønn bedrift, vi vil være mer effektive og samtidig redusere belastningen på miljøet. Vi er bevisste på at vi som en del av transportnæringen er med på å slippe ut CO2 og andre miljøfiendtlige stoffer. Det handler om de små ting som alle kan påvirke sin hverdag, dette gjøres bla gjennom valg av transportmidler, returordninger og strømforbruk. Som speditør prøver vi konstant å finne de beste leverandørene som kan tilby best pris, høy kvalitet samt har miljøfokus.

Vi jobber kontinuerlig etter kvalitets-håndboken og NS-EN ISO 9001:2008

Kvalitetssystemet NS-EN ISO 9001:2008

Airsped jobber etter kvalitetshåndboken NS-EN ISO 9001:2008, formålet med det er å sikre at selskapets prosesser blir målt og forbedringer gjennomført. Dette for å oppnå maksimal effektivitet og for å registrere og bearbeide avvik samt gjennomføre korrigerende og forebyggende tiltak.

AEO Sertifisering (Autorisert økonomisk operatør)

Airsped er AEO sertifisert noe som bidrar til forenkling med tanke på tollbehandling, sikkerhet og beskyttelse. Det bidrar til økt fokus på sikkerhet i den internasjonale logistikk kjeden og det vil bli stilt krav til transportører og kunder om lasting, lossing, lagring og håndtering.

Godkjent av luftfartstilsynet

Airsped er godkjent fraktleverandør av luftfartstilsynet.

IATA sertifisert

Airsped er IATA sertifisert
  • Som IATA-agent forsikrer vi kunden den beste servicen og de beste ratene.
  • IATA-agenturet knytter Airsped direkte til flyselskapene.
  • Booker direkte med flyselskapene.
  • Gode og fleksible rater.
  • God oversikt og erfaring med flyfrakt som passer kunden best i henhold til både pris og leveringstid
Agent nettverk
  • Airsped har et internasjonalt agentnettverk som bidar til at vi kan levere og hente varer fra alle verdens hjørner.
  • Agenter i alle sentrale byer, havner og flyplasser med store nettverk som dekker både sentrale og perifere områder.
  • Effektivt og fleksibelt
  • Dør-til dør tjeneste
  • Gode rater

Kontakt oss i dag for din neste frakt

Kontakt oss

Kontakt oss for spørsmål

Navn
E-post *
Tlf
Melding
Send

Airsped AS

Tlf 63 94 74 00
Vakttelefon 24/7: 97 11 09 89
Besøksadresse: Valhallavegen 6, 2060 Gardermoen
Postadresse: Postboks 324, 2051 Jessheim
Org.nr. 833 208 632

All rights reserved © 2018 - Personvern

Miljøfyrtårn