Vi opererer i et utfordrende marked og i tråd med økte offentlige avgifter i form av bompenger (for investeringer i infrastruktur, rushtidsavgift og drivstoff-differensiering). Dette fører til økte kostnader for veitransporten.

Bompengesatsene ble justert opp i første halvår og ytterligere økninger er planlagt.

Regjeringens bompengereform, som skal innføres i løpet av 2017, vil medføre økte takster for alle kjøretøy.

Det vil bety en vesentlig kostnadsvekst for logistikk- og transportbransjen.

Med bakgrunn i dette vil Airsped AS foreta en prisjustering på våre generelle distribusjonspriser gjeldene fra 01.08.2017.

Vi håper på forståelse for nødvendigheten av ovenstående endring.

Dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringen, ta kontakt med oss.