Med bakgrunn i de økte bompengene satsene i Oslo har vi valgt å innføre et Roadtax-gebyr.

Hele transportbransjen opplever økte kostnader relatert til de økte bompengesatsene.

Myndighetene har varslet løpende endringer i bompengesatsene, og Airsped vil justere sine gebyrer deretter.

For mer informasjon om satsene ta kontakt med booking@airsped.no v / Anders Øyen

Mvh

Airsped AS